Debatfilm

Debatfilmen er tænkt som et indlæg i debatten og diskussionen om børn og unges mediebrug med et særligt fokus på kommercialisering og markedsføring.

Varighed: 9 minutter

Anvendelse: Ved forældrearrangementer og møder på skolen. I forbindelse med skolebestyrelsesmøder. I det pædagogiske udviklingsarbejde blandt skolens fagpersoner.

Vi bliver nødt til at anerkende børn og unge som mediebrugere, og derfor har de også ret til at vide mere om, hvad der sker og kan ske, når de er på internettet, og når de bruger forskellige digitale redskaber og medier.

Debatfilmen rejser spørgsmål som vedrører overvågning, digitale rettigheder og privatliv, forbrugerliv, markedsføring og handel på nettet.

Se debatfilmen som oplæg til debat til fx følgende spørgsmål:

  • Hvilke problemstillinger oplever vi, at børn og unge står med som mediebrugere i dagligdagen?
  • Hvilke problemstillinger har vi – som de voksne omkring børn og unge – vedrørende mediebrug og fx anvendelse af internettet i undervisningen?
  • Hvordan kan vi medvirke til, at vores børn og unge bliver mere bevidste om fx overvågning på nettet og digital sikkerhed?
  • Hvad gør vi i skolen? Hvad gør vi privat?
  • Hvordan kan skole og hjem samarbejde om at fremme børn og unges hensigtsmæssige og fornuftige mediebrug?

Se filmen